Första besöket

Din hälsa är vår prioritet.

Första besöket inleds med en anamnestagning och därefter görs en noggrann analys och en bedömning av dina kroppsfunktioner. Tidigare skador och eventuella fynd från olika röntgenundersökningar gås igenom och en funktionsdiagnos ställs av sjukgymnasten. Målet med behandlingen formuleras tillsammans med varje enskild patient.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför ditt första besök och ingen remiss från läkare krävs.

Varmt välkomna!

Boka tid och få hjälp mot dina besvär redan idag.

Första besöket inleds med en anamnestagning och därefter görs en noggrann analys och en bedömning av dina kroppsfunktioner.

© Copyright Fysiokinetic AB. All rights reserved

Liljeholmens Sportklinik, Fredsborgsgatan 32, 117 54 Stockholm