Synsätt

Din hälsa är vår prioritet.

Hos oss får du en utförlig undersökning och en bedömning av dina kroppsfunktioner. Behandlingen utgörs av evidens baserade och väl beprövade metoder. Ett helhetssyn där flera aspekter tas med genomsyrar hela processen. Orsak och symptom kan vara belägna i kroppen långt ifrån varandra därför ska man inte bara stirra sig blind på den smärtande kroppsdelen. En noggrann undersökning av intilliggande leder och strukturer är därför en av våra grundstenar. Ryggraden har en central roll i vårt tankesätt då felställningar eller okontrollerade rörelser i nacke och rygg kan påfresta och ge ont i övriga kroppsdelar.

Behandling med manuell terapi och funktionell träning är därför främst riktad mot ryggaraden och har till syfte att minska symptom, återställa kroppsfunktioner såsom rörlighet, förändra rekryteringsordning i djupgående och global muskulatur och vidare korrigera felaktig rörelsemönster. Den viktigaste läropunkten som våra patienter tar med sig efter avslutad rehabiliteringsperiod är hur man själv kan hantera sina besvär på egen hand och därigenom bli mindre beroende av behandling i framtiden. Ett individuellt utformat träningsprogram utgör ett egenvårdsverktyg som ger patienterna en djupare förståelse av sina kroppsliga begränsningar och igenkännande av varningssignaler när en ny funktionstörning är på gång.

Boka tid och få hjälp mot dina besvär redan idag.

Första besöket inleds med en anamnestagning och därefter görs en noggrann analys och en bedömning av dina kroppsfunktioner.

© Copyright Liljeholmens Sportklinik AB. All rights reserved

Liljeholmens Sportklinik, Fredsborgsgatan 32, 117 54 Stockholm